Fiskekort

Fiskekort

För att få fiska i sjön Kösen krävs ett fiskekort. Dessa fiskekort kan köpas på olika ställen kring sjön och även via SMS.

Priser

Dag = 75 kr
Vecka= 250 kr
År = 400 kr
Gästkort = 400 kr.

Ungdomar upp till 18 år fritt friske.

Ett gästkort ger dig möjlighet att ta med en kompis på fisketuren. Observera att du själv måste ha ett giltigt fiskekort.

Inköpsställen

Stefan Henningsson. Östraby Annerstad. 070-626 24 11

Bengt Svensson. Fårtorp Annerstad. 076-8294949

Steakhouse. Liagårdsvägen 1, Skeen. 0372-220 86

Turistbyrån i Ljungby, Stora Torget 6, 341 30 Ljungby, 0372-78 92 20

Det går även mycket bra att köpa fiskekortet via SMS, eller via internet. Se mer info på www.ifiske.se.

Förhållningsregler

Fiske på dammen är förbjudet och 200 meter mot 25:an / sjön.

Fiskevårdsområdet ingår upp till bron vid kraftverket i Skeen från Kösen.

Mer information om reglerna står på fiskekortet.

Fiskebestämmelser

Tillstånd för fiske inom Kösens fiskevårdsområde erhålls genom lösande av fiskekort
Fiskekortets giltighetstid är angivet på kortet.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Barn under 18 år behöver ej fiskekort.
Fiskekortet skall uppvisas vid anfordran av Fisketillsynsman.
Person som ertappas under fiske utan fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske.
Person som ertappas under fiske med förbjudna redskap kommer att anmälas för olaga  fiske.

Ordningsregler

Parkera din bil så att den inte blockerar nedfarter till ån, sjön, skogsmark eller åker.
Husvagnar och tält hänvisas till campingplatser.
Uppträd på ett sådant sätt att du inte stör dem som bor i närheten av vattnen.
Tomt- och åkermark får ej beträdas.
När allmänt eldningsförbud råder gäller detta även för eldning inom fiskevårdsområdet.
Undvik att störa djurlivet vid vattnen. Var aktsam om växter.
Skräpa inte ner i naturen med nylonlinor, drag, förpackningar och dykligt. Enligt § 23 i naturvårdslagen skall envar se till att han inte skräpar ner i naturen med glas, plast, plåt, papper, avfall eller annat så att det kan uppstå skada eller otrevnad.
Fisketillsynsmännens uppgift är att hålla ordning på fisket. Deras anvisningar skall respekteras och efterföljas.
Fiskare som ej följer gällande bestämmelser eller visas uppenbar hänsynslöshet mot andra fiskare kan avstängas från fortsatt fiske inom Kösens fiskevårdsområde.