Verksamheten

Verksamheten

Vår verksamhet går ut på att driva ett hållbart fiske i sjön Kösen.

Fiskevårdsplan

Under 2012-2013 upprättades en fiskevårdsplan. Inom ramen för detta genomfördes även provfiske i sjön. En handlingsplan för fiske och miljöförbättringar finns även framarbetad.

Inplantering av fisk

Årligen sätts ca 750 öringar ut i sjön. Ca 10.000 ålyngel har årligen satts ut under flera år dock så har detta inte genomförts de senaste åren.  2011 sattes ca 10.000 gösar ut.

Grundmärken

Varje vår kontrollerar vi de grundmärken som finns i sjön att de står på rätt plats. Det finns 10 grundmärken.

Fisketillsyningsmän

Vi har fem fisketillsyningsmän som övervakar att fisket går rätt till i sjön. Bl.a. kontroll av fiskekort och att fiskebestämmelserna följs.